počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 2
týden: 32
celkem: 75609

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1, Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu sperkykouma.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Martina Koudelková.

 

 

2, Ochrana osobních dat

 

Provozovatel internetového obchodu www.sperkykouma.cz se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje Kupujícího budou dle zákona použity pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pouze jméno, příjmení a adresa budou předány dopravci k účelům doručení zboží ke Kupujícímu. V případě zasílání přepravcem používáme také údaj telefonní číslo. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu

www.sperkykouma.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  V případě registrace Kupující dává automaticky souhlas Prodávajícímu k tomu, aby Prodávající osobní údaje Kupujícího dle zákona zpracovával a používal je ke komunikaci s Kupujícím. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně ukončit. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

3, Objednávka

 

Vytvořením objednávky Kupujícím v internetovém obchodě a odesláním potvrzovacího emailu Prodávajícím je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

 

 

4, Dodací lhůta a cena za přepravné

 

Zboží je vyráběno ručně . Vše je originál. Po přijetí objednávky zboží expedujeme bez zbytečného odkladu nejpozději do 2 pracovních dnů. V případě platby převodem na účet se počítá tato lhůta od okamžiku připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. Během měsíců listopad-prosinec může dojít vzhledem vytížení přepravních společností i našeho obchodu k prodloužení dodací lhůty až na 7-10 pracovních dnů.  Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Dodací lhůty České pošty jsou přibližně dva pracovní dny.

 

  A) Česká pošta

Cena za přepravné prostřednictvím České pošty je stanovena paušálně 70 kč. Cena se může měnit v závislosti na váze zásilky. Na přání zboží zašleme doporučeně nebo na dobírku (120Kč) pouze na území České republiky.

 

B) Osobní odběr Brno

Možnost osobního odběru zboží v Brně za 0 Kč - pouze po dohodě.

Místo odběru je nutno dohodnout, e-mailem nebo telefonem,prosím přidat  poznámku při objednávce.


 

 

5) Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno,nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem internetovém obchodě – faktura nebo proforma faktura.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

 

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

 

 

4) Záruka a reklamace

 

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb.)

 

Průběh reklamace: Okamžikem převzetí zboží se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná běžet záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list přitom slouží doklad o koupi, přiložený ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží; vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. (viz. Jak pečovat o bižuterii)

 

Pokud Kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u Prodávajícího. U vad, které jsou odstranitelné, má Kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má Kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

 

  V případě reklamace zboží podá kupující tuto reklamaci následujícím způsobem: zasláním e-mailu na adresu sperkykouma@seznam.cz. Při podání reklamace uveďte prosím číslo Vaší objednávky (je na proforma faktuře) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, jaký způsob řešení reklamace očekáváte – výměnu zboží, opravu zboží či vrácení kupní ceny zboží.

 

Po podání reklamace rozhodne Prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím Kupujícího, případně navrhne další postup reklamace – v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu zaslal na adresu prodejce. Při zasílání zvolte doporučený balík České pošty, nikoliv dobírku, Dobírka nebude přijata. Podle výběru kupujícího pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo zasláno zboží nové (maximálně do 30 dní), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány peníze v hodnotě ceny reklamovaného zboží na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace). Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, nejsou propláceny.

 

Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem. Pokud vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

 

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky

znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě.

Přepravce je povinen takový zápis sepsat. Obrázky u zboží jsou pouze ilustrativní, je možné, že se budou trochu lišit od skutečného výrobku. Je to např. z důvodu špatného osvětlení při focení nebo rozdílného nastavení vašeho monitoru.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1.2013. Změny podmínek jsou vyhrazeny.